Posts Tagged ‘Menneskeverd’

h1

Mål og midler i abortsaken

april 27, 2010

Både her på bloggen, på Facebook og i aviser har flere reagert negativt på at jeg på spørsmål fra DagenMagazinet om hva jeg mente om sykehusaksjoner for å motvirke abort, uttalte at jeg har tro på andre virkemidler. Enda flere har imidlertid direkte til meg og mine medarbeidere uttrykt at de setter stor pris på mine uttalelser og på at Menneskeverd jobber på en annen måte.

Fokus på målet La meg understreke at jeg har uttalt meg om metodebruk, og at dette ikke er et personangrep. Jeg har respekt for at det finnes ulik overbevisning om virkemiddelbruk i en sak som omhandler liv og død, men mener likevel at sykehusaksjoner ikke er veien å gå for å endre holdninger til abort.

La oss imidlertid ikke glemme målet; nemlig færre aborter. Det er trist hvis virkemidlene nå får all fokus, og ikke selve saken – at det foretas over 16 000 aborter årlig i Norge. Hvordan skal vi snu den negative trenden vi har sett de siste årene og få en reduksjon i stedet for økning?

Bevisstgjøring Menneskeverds hovedmål er å styrke bevisstheten om menneskets verdi, slik at det former holdninger og handlinger i forhold til ufødt liv, gradering av liv og livets avslutning. Derfor driver vi blant annet et utstrakt og langsiktig arbeid blant ungdommer. Vi besøker skoler med et eget undervisningsopplegg, driver konfirmantundervisning og holder foredrag om livets begynnelse og verdi. I fjor foretok vi over 50 reiser, de fleste gjennomført av undertegnede og av vår ungdomssekretær.

Vi tror at formidling av informasjon og kunnskap er helt avgjørende for å endre holdninger. Informasjon om støtteordninger, og kunnskap om biologiske fakta, som at livet begynner ved befruktningen, hjertet slår etter ca. 21 dager, og fosteret i 4. uke er utstyrt med miniutgaver av alle grunnleggende organer og strukturer. Mange blir overrasket og grepet over å se hvordan barnet utvikler seg i mors liv, og får en ny forståelse av livets verdi.

I tillegg arrangerer vi fagseminarer, underviser helsearbeidere og samarbeider med forskere. Vi deltar i debatter i ulike medier for å øke bevissthet, vekke refleksjon omkring etiske dilemmaer og utfordre politikerne, som jo er de som kan gjøre noe med lovverket.

Respekt En av Menneskeverds kjerneverdier er respekt, også for dem som har et annet syn enn oss. Vi tror på dialog, og for å få det til, må vi bygge ned murer og fjerne støy. For at ordene skal nå fram, må vi kommunisere slik at folk hører, og vi må møte folk med respekt trass i uenigheter.

Derfor er jeg glad for at abortdebatten i Norge er i ferd med å ta en ny form og at det har blitt en større åpenhet for at kvinner kan fortelle om sine erfaringer knyttet til abort. Vi ser det i økende grad på Internett, der kvinner deler sine erfaringer – på godt og vondt – med respekt for hverandre og valget man står overfor. Der kommer det fram at mange føler seg presset til å ta abort – det være seg av barnefar eller foreldre, av dårlig økonomi eller frykt for hvordan dette skal gå.

Mange oppfordrer til å oppsøke Amathea, rådgivningstjenesten for gravide, for det er ikke lett å kjenne til hvilke muligheter og rettigheter man faktisk har som gravid. Men basert på egne erfaringer, kommer de selv med råd, og som én skrev: ”Hvis du tror at du kommer til å angre etter en abort – så ikke gjør det! Det er mitt eneste råd til de som lurer. Angrer man i forkant, så angrer man i alle fall etterpå. Og det er ikke noe godt å leve med.”

Samarbeid Jeg tror vi trenger å bygge en bred allianse for å skape forandring. Menneskeverd er en samarbeidende organisasjon, og allierer oss gjerne med både partier, organisasjoner og enkeltmennesker som vil verne om livet og som gjør det på en måte vi kan stå inne for.

La oss stå sammen for livet og menneskeverdet. Det er flott at det finnes så mange som er engasjert i livsvernsaken i Norge, og jeg tror og jobber for at det skal bli enda flere.

(Deler av dette innlegget står på trykk i DagenMagazinet 27. 04.10)

Reklamer